InterTour

  • Hàng đầu
  • Hãng vận chuyển tài sản Maneji co., Ltd.

Hãng vận chuyển tài sản Maneji co., Ltd.

Thông tin công ty

Tên công ty
Hãng vận chuyển tài sản Maneji co., Ltd.
Nội dung kinh doanh
Gia công tư vấn xây dựng
URL (đường link, trang web)
http://www.ca-m.co.jp/
Địa điểm hiện tại của công ty
Shinjuku 1-8-1 Shinjuku Building 7F, Shinjuku-ku, Tokyo
Vốn điều lệ
40.000.000 yên
Thành lập
Tháng Tám 2005
Số lượng nhân viên
300

Tổ chức cung cấp thông tin

Tổ chức cung cấp thông tin
FUTURELINK INTERNATIONAL MANPOWER TRAINING AND DEVELOPMENT COMPANY LIMITED (FUTURELINK TCO., LTD)
URL (đường link, trang web) của tổ chức cung cấp thông tin
http://futurelink.net.vn/
Địa của tổ chức cung cấp thông tin
No. 2C, 2B, 2D Building 151A3, Nguyen Duc Canh Street, Tuong Mai Ward, Hoang Mai District, Hanoi City, Vietnam

Hình thức tuyển dụng

Hình thức tuyển dụng
Vết
Nội dung kinh doanh
Công việc nhuộm dệt và Đan
Số lượng ứng viên
6
Giới hạn tuổi tác
30
Trình độ cần thiết
Không
Chế độ đãi ngộ
Mức lương (vạn yên)
17
Tôi muốn được ứng tuyển vào công ty này

Sougo Career Group sẽ trực tiếp liên hệ với bạn. Và bản thân bạn sẽ không mất bất kì 1 khoản chi phí nào.