InterTour

  • Hàng đầu
  • Công ty TNHH Trung tâm hỗ trợ việc làm sinh viên

Công ty TNHH Trung tâm hỗ trợ việc làm sinh viên

Thông tin công ty

Tên công ty
Công ty TNHH Trung tâm hỗ trợ việc làm sinh viên
Nội dung kinh doanh
Du lịch kinh doanh
URL (đường link, trang web)
http://gssc.co.jp/
Địa điểm hiện tại của công ty
1-24-1 ESTEC information Building, Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo
Vốn điều lệ
300.000.000 yên (nhóm hợp nhất)
Thành lập
17 tháng 5 năm 2012
Số lượng nhân viên
100

Tổ chức cung cấp thông tin

Tổ chức cung cấp thông tin
GLOBAL POLYTECHNIC CORPORATION (GLO-TECH., CORP)
URL (đường link, trang web) của tổ chức cung cấp thông tin
http://glotech.com.vn/
Địa của tổ chức cung cấp thông tin
Ha Noi Hamlet, Tan Lap Commune, Dan Phuong District, Ha Noi City.

Hình thức tuyển dụng

Hình thức tuyển dụng
Đúc
Nội dung kinh doanh
Đúc gang làm việc
Số lượng ứng viên
2
Giới hạn tuổi tác
26
Trình độ cần thiết
Không
Chế độ đãi ngộ
Mức lương (vạn yên)
16
Tôi muốn được ứng tuyển vào công ty này

Sougo Career Group sẽ trực tiếp liên hệ với bạn. Và bản thân bạn sẽ không mất bất kì 1 khoản chi phí nào.